Přeskočit na obsah

826 – Od sítí tvých

Noty k písni číslo 826 – Od sítí tvých

1. Od sítí tvých k rybolovu svému / tě, Šimone Petře, volá Pán, / pastýřem tě činí lidu všemu, / svěřuje ti klíče věčných bran. / Jako tebe Pán znal, nyní nás ty znáš / přimlouvej se za nás, Učiteli náš.

2. Ty skálou jsi, na níž církev Boží / sám Kristus Pán provždy postavil. / Od těch dnů se rybolov tvůj množí, / aby Syna Otec oslavil. / Ty, jenž dílo spásy od počátku znáš, / přimlouvej se za nás, Učiteli náš.

3. Co láska tvá přislíbila Pánu, / to od tebe přijal k slávě tvé. / Dej, ať i my každou svoji ránu / obětujem církvi vítězné. / Ty, jenž bolest těla, úzkost duše znáš, / přimlouvej se za nás, Učiteli náš.

4. Čím ohromil Ježíš zrak tvůj lidský, / to s jásáním nyní v nebi zříš. / Pomáhej nám v dnešní den a vždycky, / pomáhej nést Kristu jeho kříž. / Ty, jenž slabost víry z osudů svých znáš, / v pochybnostech pomoz, Učiteli náš.


M1 2 3

T: V. Renč 1968 – N: Zd. Pololáník 1967