Přeskočit na obsah

830A – Svatý Václave

Noty k písni číslo 830A – Svatý Václave

1. Svatý Václave, / vévodo české země, kněže náš, / pros za ny Boha, / Svatého Ducha! / Kyrieleison.

2. Nebeskéť jest dvorstvo krásné, / blazě tomu, ktož tam pójde: / v život věčný, / oheň jasný / Svatého Ducha. / Kyrieleison.

3. Pomoci tvé žádámy, / smiluj sě nad námi; / utěš smutné, / otžeň vše zlé, / svatý Václave! / Kyrieleison.

4. Maria Matko žádúcie, / tys Královna všemohúcie, / prosiž za ny, / za křesťany, / svého Syna! / Kristeleison.

5. Ty jsi dědic české země, / rač pomieti na své plémě, / nedajž zahynúti / nám i budúcím, / svatý Václave! / Kristeleison.


Jedna z nejstarších českých duchovních písní, 12.-13. stol. – T: NUK XVII F 30 z 2. pol. 14. stol. – N: NMP XII A 1 z r. 1473