Přeskočit na obsah

830B – Svatý Václave

Noty k písni číslo 830B – Svatý Václave

1. Svatý Václave, / vévodo české země, / kníže náš, / pros za nás Boha, / svatého Ducha! / Kriste, eleison.

2. Ty jsi dědic české země, / rozpomeň se na své plémě, / nedej zahynouti / nám ni budoucím, / svatý Václave! / Kriste, eleison.

3. Pomoci my tvé žádáme, / smiluj se nad námi, / utěš smutné, / zažeň vše zlé, / svatý Václave! / Kriste, eleison.

4. Nebeské jest dvorstvo krásné, / blaze tomu, kdo tam dojde, / v život věčný, / oheň jasný / svatého Ducha. / Kriste, eleison.

5. Maria, Matko žádoucí, / tys Královna všemohoucí, / prosiž za nás, / za křesťany, / svého Syna, / Hospodina! / Kriste, eleison.

6. Andělé svatí, nebeští, / račte nás k sobě přivésti, / tam, kde chvála / nepřestává / věčného Boha. / Kriste, eleison.

7. Všichni svatí, za nás proste, / zahynouti nám nedejte, / svatý Víte, / svatý Norberte, / svatý Zikmunde, / svatý Prokope, / svatý Vojtěše, / svatý Jene Nepomucký, / svatá Ludmilo, / svatá Anežko, / svatý Václave! / Kriste, eleison.

8. Bohu Otci chválu vzdejme, / svatým křížem se žehnejme: / Ve jménu Otce / i Syna jeho / i Ducha svatého. / Kriste, eleison.


T~: Šteyer 1683 – N: KSJ 1863