Přeskočit na obsah

836 – Radostnou píseň Boží lid

Noty k písni číslo 836 – Radostnou píseň Boží lid

1. Radostnou píseň Boží lid / dnes o Anežce zpívá, / k studánce její spěchá pít / kde prýští voda živá. / Darů a milostí načerpá v hojnosti, / kdo s důvěrou ji vzývá.

2. Synovec z rodu Přemysla, / král železný a zlatý, / není tak silný jako ta, / jež žije život svatý. / Mocnější králů Král ženichem jí se stal, / v plášť chudoby ji šatí.

3. Již jako on jdeš mezi lid, / lid nemocný a prostý, / chléb dáváš ústům, srdcím klid, / nejchudší tvůj stůl hostí. / Službou a zbožností přes temné propasti / své doby stavíš mosty.

4. Tvůj klášter jméno Františka / již po staletí nosí. / Tam dodnes sestra Anežka / bdí s námi, Krista prosí / za církev, za národ, za svěží květ a plod, / za vláhu božské rosy.

5. Anežko, sestro, nauč nás, / jak láskou hojit rány, / proměnit svého žití čas / v světlo a požehnání, / jímž Boží království dorůstá k plnosti. / Na cestě té buď s námi!


M1 2 3

T: J. Hrdlička 1988 – N: P. Eben 1967