Přeskočit na obsah

840 – Všichni boží vyvolení

Noty k písni číslo 840 – Všichni boží vyvolení

1. Všichni Boží vyvolení, plesejte, / že jste v nebi oslavení, zpívejte / milému Ježíši, / dobrému Ježíši, / sladkému Ježíši.

2. Máte proč z té duše chválu hlásati, / máte zač i vroucí díky vzdávati / milému Ježíši, / dobrému Ježíši, / sladkému Ježíši.

3. Že jste šťastně pokušení zdolali, / bylo tím, že v nesnázi jste volali / k milému Ježíši, / dobrému Ježíši, / sladkému Ježíši.

4. Že jste Boží vůli vzorně plnili, / bylo tím, že za pomoc jste prosili / milého Ježíše, / dobrého Ježíše, / sladkého Ježíše.

5. Že jste vyšli z toho světa bez viny, / za to vroucně děkovat jste povinni / milému Ježíši, / dobrému Ježíši, / sladkému Ježíši.

6. Že teď v ráji přebýváte v radosti, / i to všechno máte z pouhé milosti / milého Ježíše, / dobrého Ježíše, / sladkého Ježíše.

7. I my hříšní podle vašich příkladů / na svých cestách jdeme prosit o radu / milého Ježíše, / dobrého Ježíše, / sladkého Ježíše.

8. Vy pak za nás račte Boha žádati, / abychom též byli jednou přijati / k milému Ježíši, / dobrému Ježíši, / sladkému Ježíši.


M1 2 3

Tx: Šteyer 1683 podle Michny 1661 – Nx: Michna 1661