Přeskočit na obsah

842 – Prolití krve

Noty k písni číslo 842 – Prolití krve

Vstup
1. Prolití krve, svědectví víry, / důvěru pevnou, jež nezná míry, [: spojení s církví chcem oslavit. :]

2. Děkujem s láskou za příklad ctnosti, / za milost Ducha, dar statečnosti, [: jež jako světlo září nám dnes. :]

Před evangeliem
3. Slovo tvé svítí na cestu, Pane, / promění srdce, že vírou vzplane, [: překoná úzkost, překoná strach. :]

Obětní průvod
4. S chlebem a vínem jdem k tobě, Kriste, / s těmi, již v lásce pokorné, čisté [: darem ti dali životy své. :]

5. Po jejich boku neseme v oběť / všechno, co tíží v bolestné době [: duši i tělo každého z nás. :]

Přijímání
6. Z Božího těla sílu jste brali, / abyste v službě věčnému Králi [: statečně vždycky vytrvali. :]

7. Ty jsi náš přítel, nebeský hosti. / Prosíme, zůstaň, rozmnožuj ctnosti [: a provázej nás po všechen čas. :]

Závěr
8. Abychom s vámi dosáhli cíle, / myslete na nás ve vlasti milé [: pro lásku k pravdě umučení. :]


M

T: J. Veselý 1986 – N: M. Kozlovský 1986