Přeskočit na obsah

843 – Pane žní

Noty k písni číslo 843 – Pane žní

Vstup
1. Pane žní a nepožatých polí, / Pane stád a ovcí ztracených, / ve všech dobách pastýře si volíš, / sám se světu dáváš poznat v nich. / Kriste z večeřadla, Kriste z kříže, / přijmi dík i prosby za pastýře.

Před evangeliem
2. Z Písma jako z obilnice světa / dobrý pastýř štědře rozdává, / aby v duších Boží láska kvetla, / mocným hlasem ovce svolává. / Kriste z večeřadla, Kriste z kříže, / přijmi dík i prosby za pastýře.

Obětní průvod
3. Dobrý pastýř podle tvého srdce / nedbá břemen ani obtíží, / život dá za oklamané ovce, / neprchá, když vlk se přiblíží. / Kriste z večeřadla, Kriste z kříže, / přijmi dík i prosby za pastýře.

Přijímání
4. Jako jelen po bystřinách touží, / spěchal pastýř k tobě, Ježíši. / Tělem tvým a krví tišil bouři; / ovce po hlasu jej uslyší. / Kriste z večeřadla, Kriste z kříže, / přijmi dík i prosby za pastýře.

Závěr
5. Ne vy mě, já vybral si vás, bratři, / nechávám vás mezi vlky jít. / Jsem však s vámi, srdce mé vám patří, / dávám víc, než svět vám může vzít. / Kriste z večeřadla, Kriste z kříže, / přijmi dík i prosby za pastýře.


M

T: J. Vícha 1986 – N: J. Olejník 1986