Přeskočit na obsah

844 – Bůh je láska

Noty k písni číslo 844 – Bůh je láska

Vstup
1. Bůh je láska. Kdo chce láskou žít, / s Kristem pro své bratry všechno ztratit, / poslušný s ním, chudý, čistý být, / tomu v srdci zazní tichý hlas, / nenutí, jen volá zas a zas: / Pojď za mnou, pojď za mnou!

Před evangeliem
2. Slovo mé je světlo, také meč, / vidíš cestu, připraven buď k boji. / Zničíš zlo, též němým vrátíš řeč. / Nutné je jak denní chléb a sůl, / života a moudrosti je důl. / Pojď za mnou, pojď za mnou!

Obětní průvod
3. Šťastný, Pane, kdo se zcela vzdal / lásce tvé a s tebou stal se zrnem, / které umře, aby žilo dál. / Mnozí žijí z jeho oběti, / ztracení se znovu posvětí. / Pojď za mnou, pojď za mnou!

Přijímání
4. Božské hody připravil nám Král. / Kdo dal všechno, přijme stokrát více / s novým srdcem, aby miloval / bratry, sestry, slunce, květy, les, / aby všude Boží chválu nes'. / Pojď za mnou, pojď za mnou!

5. Neboj se, jdu s tebou, praví Pán, / úpal dne i úzkost temných nocí / ve dvou nesem, nikdy nejsi sám. / Radost dám ti, sílu stoupat výš, / k zemi nesrazí tě žádný kříž. / Pojď za mnou, pojď za mnou!

Závěr
6. Díky, Pane, za to, cos nám dal, / díky za světce, jenž prosí za nás. / Příkrou cestou k nebi směřoval. / Zůstaň s námi, odvahu nám vlej, / kolísavé s láskou zavolej: / Pojď za mnou, pojď za mnou!


M

T: J. Vícha 1986 – N: J. Olejník 1986