Přeskočit na obsah

870B – Anděle boží, strážce můj

Noty k písni číslo 870B – Anděle boží, strážce můj

1. Anděle Boží, strážce můj, / rač vždycky být ochránce můj: / mě vždycky veď a napravuj, [: ke všemu dobrému :] mě vzbuzuj.

2. Cnostem svatým mě vyučuj, / ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj, / tělo, svět, ďábla přemáhám, [: na tvá vnuknutí :] pozor dám.

3. A v tom svatém obcování, / ať setrvám do skonání, / po smrti pak v nebi věčně, [: chválím Boha :] ustavičně.


T~: Šteyer 1683 – N: BC 1938