Přeskočit na obsah

881 – Ó Panno líbezná

Noty k písni číslo 881 – Ó Panno líbezná

1. Ó Panno líbezná, / ty Máti Kristova, / jak šťasten, kdo tě zná / a v srdci zachová! / Tys oblažila širý svět / jak libovonný jarní květ, / jak zora růžová.

2. Ó, dej nám lásku svou, / dej světlo v temnotách / a vzácnou přímluvou / buď štědrá v potřebách! / Tvá prosba každé soužení / kéž v úsměvy nám promění / a z duše sejme strach.

3. Když ďábel úskokem / tvé děti hledí svést, / by v pekle hlubokém / s ním nesly věčný trest, / tu rychle zaplaš hříchu mrak / a slábnoucí náš upři zrak / v kraj za oponou hvězd.

4. Když s tváří hrozivou / smrt stane před námi / a děsnou mocí svou / zrak i sluch omámí, / v tu těžkou chvíli při nás stůj / a s anděly nám ulehčuj / krok ve kraj neznámý.

5. Až skončen bude boj / a počne Boží soud, / své děti s Bohem spoj / a ukaž krve proud, / jenž v mukách prolil jeho Syn, / by zbavil lidstvo hříšných vin / a tvrdých ďábla pout.

6. Pak, Matko, laskavě / nás uveď v onen stan, / kde v božské oslavě / dlí Syn tvůj, Kristus Pán, / kde chvály Bohočlověku / věk nekonečný do věků / smí zpívat nebešťan!


M1 2 3

T~ N~: Šteyer 1683