Přeskočit na obsah

882 – Panno blahoslavená

Noty k písni číslo 882 – Panno blahoslavená

1. Panno blahoslavená, / nad anděly vznešená, / zdráva buď, Maria! / Plesej, Máti přesvatá, / všemi ctnostmi bohatá, / popros za nás Syna!

2. Panno, panen oslavo, / nebe, země Královno, / zdráva buď, Maria! / Matko v Boha věřících, / tebe v srdci nosících, / popros za nás Syna!

3. Studno víry, naděje, / slovo tvé nám prospěje, / zdráva buď, Maria! / Příčinou jsi radosti, / vzorem pravé věrnosti, / popros za nás Syna!

4. Útočiště plačících, / pomocnice dítek svých, / zdráva buď, Maria! / Teď a v každé hodině, / Pána Krista svatyně, / popros za nás Syna!

5. Naší spásy svítání, / v bouři kotvo záchrany, / zdráva buď, Maria! / Vzore svaté čistoty, / trůne věčné dobroty, / popros za nás Syna!

6. Rouno Gedeonovo, / sídlo Šalomounovo, / zdráva buď, Maria! / Archo nové úmluvy, / dopřej nám své přímluvy, / popros za nás Syna!


M1 2 3

T ~ N ~: Šteyer 1683