Přeskočit na obsah

883 – Hvězdo jitřní

Noty k písni číslo 883 – Hvězdo jitřní

1. Hvězdo jitřní, hvězdo líbezná, / Matko Boží, Panno vítězná! / Tobě patří čest a chvála, / dík a úcta neustálá. / Vítej, Matko, slyš, jak děti tvé / tobě pějí písně radostné.

2. Hvězdo jitřní, hvězdo pokojná, / Panno slavná, Matko důstojná, / s tebou jitro nebes klidu / zazářilo všemu lidu. / Vítej, Matko, slyš, jak děti tvé / tobě pějí písně radostné.

3. Hvězdo jitřní, tvého světla jas, / Panno vzorná, k Bohu vede nás, / před Sluncem jsi věčné spásy / vzešla v lesku vzácné krásy. / Vítej, Matko, slyš, jak děti tvé / tobě pějí písně radostné.

4. Hvězdo jitřní, hvězdo výborná, / Panno skromná, Matko pokorná, / nevinností, Panno drahá, / záříš, kam až vesmír sahá. / Vítej, Matko, slyš, jak děti tvé / tobě pějí písně radostné.

5. Hvězdo jitřní, hvězdo spanilá, / Panno sličná, Matko rozmilá, / krása ve tvé něžné tváři / nad cheruby věčně září. / Vítej, Matko, slyš, jak děti tvé / tobě pějí písně radostné.

6. Hvězdo jitřní, hvězdo výtečná, / Matko svatá, Panno statečná, / tvojích ctností příklad jasný / veď nás v nebes domov šťastný. / Vítej, Matko, slyš, jak děti tvé / tobě pějí písně radostné.


M1 2 3

T~ N: L. Holain 1883