Přeskočit na obsah

884 – Maria, tvé jméno

Noty k písni číslo 884 – Maria, tvé jméno

1. Maria, tvé jméno plné slasti, / ať je velebeno v naší vlasti. / Chválu tvoji každý jazyk zpívej, / každé srdce důvěrně tě vzývej.

2. Boží Syn tě zvolil za svou Máti, / větší slávy Bůh ti nemoh’ dáti. / Matka jsi i Panna bez úhony, / čistoty a svatosti květ vonný.

3. Počatá bez hříchu prvotného, / zachovala krásu srdce svého. / Proto dán je tobě podíl skvělý: / Pán Bůh povýšil tě nad anděly.

4. Velebná ty kněžno nebešťanů, / mocná zástupkyně pozemšťanů, / kdo u tebe hledá útočiště, / ochrany a lásky dojde jistě.

5. K tobě, jasná Hvězdo na úsvitě, / hledí na své pouti kmet i dítě. / Leskem svým nám ozařuješ cestu, / jež nás jistě vede k nebes městu.

6. Zrcadlo jsi ctností, dome zlatý, / sídlo moudrosti a chráme svatý, / dokonalý vzore nábožnosti, / buď nám povždy zdrojem blaženosti.

7. Něžná lilie a krásná růže, / kdo tě dosti velebiti může? / Sličností a sladkou svojí vůní / zdobíš síně, kde Bůh věčně trůní.

8. Boží Rodičko a Matko spásy, / viz, jak dítky tvé se k tobě hlásí. / Pějí píseň chvály tvému jménu, / laskavě je představ Synu svému.


M1 2 3

T ~ N: KSJ 1863