Přeskočit na obsah

885 – Buď zdráva, Panno Maria

Noty k písni číslo 885 – Buď zdráva, Panno Maria

1. Buď zdráva, Panno Maria, / vzore ctností, / buď zdráva, kněžno spanilá / na výsosti! / Radujte se cherubové, / chválu pějte, serafové, / zazni světem jeden hlas: / zdrávas, / zdrávas, / zdrávas Maria.

2. Ty nad kůry jsi andělské / povýšena / a po vší říši nebeské / vroucně ctěna. / Radujte se cherubové, / chválu pějte, serafové, / zazni světem jeden hlas: / zdrávas, / zdrávas, / zdrávas Maria.

3. A s nebešťany se všemi / tobě s plesem / i my, tvé dítky na zemi, / chválit tě chcem. / Radujte se cherubové, / chválu pějte, serafové, / zazni světem jeden hlas: / zdrávas, / zdrávas, / zdrávas Maria.

4. Tys Matka naše rozmilá, / chlouba naše, / jež ke spáse nám zrodila / Mesiáše. / Radujte se cherubové, / chválu pějte, serafové, / zazni světem jeden hlas: / zdrávas, / zdrávas, / zdrávas Maria.

5. Rač z trůnu k nám se nachýlit / nebeského / a mocnou prosbou usmířit / Syna svého. / Radujte se cherubové, / chválu pějte, serafové, / zazni světem jeden hlas: / zdrávas, / zdrávas, / zdrávas Maria.

6. Pros, abychom se dostali / k jeho stanu, / kde bychom věčně zpívali / chválu Pánu. / Radujte se cherubové, / chválu pějte, serafové, / zazni světem jeden hlas: / zdrávas, / zdrávas, / zdrávas Maria.


M1 2 3

T~ N: Božan 1719