Přeskočit na obsah

886 – Pod ochranu tvou

Noty k písni číslo 886 – Pod ochranu tvou

Pod ochranu tvou se utíkáme, / svatá Boží Rodičko. / Nezamítej v potřebách proseb našich, / ale ode všeho nebezpečenství vysvoboď nás vždycky. / Slavná a požehnaná Panno, paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, / se Synem svým rač nás smířiti, / Synu svému rač nás poroučeti, / k Synu svému rač nás přivésti.


T: parafráze antifony Sub tuum praesidium – N: A. Šlesinger 1938