Přeskočit na obsah

887 – Zdrávas, Královno

Noty k písni číslo 887 – Zdrávas, Královno

Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, / živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva! / K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, / k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce / v tomto slzavém údolí. / A proto, orodovnice naše, / obrať k nám své milosrdné oči / a Ježíše, požehnaný plod života svého, / nám po tomto putování ukaž, / ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno, Maria!


Zvuková nahrávka:


N: J. Olejník 1970