Přeskočit na obsah

891 – Pějme píseň o Hedvice

Noty k písni číslo 891 – Pějme píseň o Hedvice

1. Pějme píseň o Hedvice, / Kristu vroucně děkujíce / za milosti, jimiž zdobí / v nebi služebnici svoji.

2. Na knížecím dvoře žila, / v pokoře se osvědčila. / Koruna jí zdobí hlavu, / ona však odmítá slávu.

3. Po Kristu jen srdce prahne, / v ticho klášterní ji táhne, / věrná Boží služebnice / z trůnu spěje do Třebnice.

4. Odkládá své drahé skvosty, / volí chudobu a posty, / hojí nemoci a bídu, / Kristu slouží v chudém lidu.

5. Po vítězném zdejším boji / koruna ji zdobí dvojí, / za svůj lid u Boha prosí, / za vláhu nebeské rosy.

6. Pro čas dnešní i budoucí / pomoz nám tvá prosba vroucí, / ať se čest a sláva Boží / v našich krajích hojně množí.

7. Ať jsme v církvi na svém místě, / ať je naše srdce čisté, / odstraň nenávist a pýchu, / zdroj a původ našich hříchů.

8. Dokud srdce v těle bije, / ať jen Kristu věrně žije, / po smrti pak nebes Králi / s tebou pěje píseň chvály.


M1 2 3

T~: KSJ 1883 – N: J. Olejník 1969