Přeskočit na obsah

892 – Vzývej, církvi, svého kněze Jana

Noty k písni číslo 892 – Vzývej, církvi, svého kněze Jana

1. Vzývej, církvi, svého kněze Jana, / čerpej sílu z jeho svědectví, / vždyť on věrně následoval Pána / cestou kříže k slávě vítězství. / Zazpívejme s církví píseň díků / Janu Sarkandrovi, mučedníku.

2. Přes propasti dávno zašlých věků / příběh mučedníka svědomí / svědčí o Bohu i o člověku, / jehož žádná zkouška nezlomí. / Zazpívejme s církví píseň díků / Janu Sarkandrovi, mučedníku.

3. Nesnížil ses ke lži ani zradě, / odoláváš trýzni mučení, / duch je silnější než tělo slabé, / výmluvné je tvoje mlčení. / Zazpívejme s církví píseň díků / Janu Sarkandrovi, mučedníku.

4. Kéž z tvých ran a krve drahocenné / dary milosti se rozmnoží, / uč nás statečnosti, svatý Jene, / lásce, která všechno vydrží. / Zazpívejme s církví píseň díků / Janu Sarkandrovi, mučedníku.

5. Odpusť, Pane, viny dávných časů, / odpusť nelásku a rozbroje, / dej, ať církev, věrná tvému hlasu, / šíří požehnání pokoje. / Zazpívejme s církví píseň díků / Janu Sarkandrovi, mučedníku.

6. Kriste, dobrý pastýři svých ovcí, / krví mučedníků probuď nás, / jako ty jsi jedno ve svém Otci, / ať jsme jedno v tobě a ty v nás. / Zazpívejme s církví píseň díků / Janu Sarkandrovi, mučedníku.

7. Kéž tvůj pohled vlídně na nás patří / a kéž z modliteb a obětí / svého lidu, sester svých a bratří / tvoří zázrak příští jednoty. / Zazpívejme s církví píseň díků / Janu Sarkandrovi, mučedníku.


M1 2 3

T: J. Hrdlička 1991 – N: J. Olejník 1986