Přeskočit na obsah

893 – Památku činíme

Noty k písni číslo 893 – Památku činíme

1. Památku činíme dnes svatého Jana, / v níž se radujeme, neb on Krista Pána / předchůdce pravý byl, / kterého sám Pán Bůh k tomu ustanovil.

2. Z jeho narození všichni těšili se, / Zachariáš němý mluvil dobře zase, / Pána vychvaloval / a o svém dítěti mnoho prorokoval.

3. Všechno Bůh vyplnil na tomto dítěti, / neb Jan na poušti byl, tam začal kázati, / svolával k pokání; / a kdo je činili, ti byli pokřtěni.

4. Kristus Pán ho chválil také přede všemi, / že nad něho nebyl zrozený na zemi / z plemene lidského. / On prstem ukázal Beránka Božího.

5. Dej nám to, prosíme, Pane Jezu Kriste, / ať srdcem přijmeme to učení čisté, / jež kázal Jan svatý, / bychom všichni mohli pokání činiti.


M1 2 3

T N: Mešní zpěvy 1989