Přeskočit na obsah

894 – Slavíce svátek milého

Noty k písni číslo 894 – Slavíce svátek milého

1. Slavíce svátek milého / Křtitele Jana svatého, / za jeho příklad děkujme / a v ctnostech ho následujme.

2. Tys připravil cestu Páně, / pokorně tebe žádáme, / Ježíše Krista příteli, / bychom tě přímluvcem měli.

3. My tě dnes všichni vzýváme, / pomáhej nám, ať poznáme / své hříchy a nepravosti; / vypros nám dar kajícnosti.

4. Pomoz, by Bůh se slitoval, / také nás si zamiloval, / ráčil s námi vždycky býti, / v nás příbytek si zvoliti.

5. Rounem Beránka odítí, / pokoru Beránka dáti, / bychom v nebi s Kristem byli, / v bílém rouchu s ním chodili.


M1 2 3

T N: Mešní zpěvy 1989