Přeskočit na obsah

895 – Zdráva Matko vtělené moudrosti

Noty k písni číslo 895 – Zdráva Matko vtělené moudrosti

Zdrávas Matko vtělené moudrosti, / Matko naše vlídná až k něžnosti, / Matko zdroji všeliké milosti, / Matko plná přesvaté radosti, / ó Maria.

1. Zdrávas Panno, lilie spanilá, / sbor všech panen krásou jsi předčila / a též slávou, která tě věnčila, / když jsi v síně nebeské vstoupila. / ó Maria.

Zdrávas Matko vtělené moudrosti, / Matko naše vlídná až k něžnosti, / Matko zdroji všeliké milosti, / Matko plná přesvaté radosti, / ó Maria.

2. Bůh Tě zvolil, Otec a Stvořitel, / matkou zval tě Syn jeho, Spasitel, / zastínil tě Duch Svatý Těšitel, / dive divů, koruno božských těl, / ó Maria.

Zdrávas Matko vtělené moudrosti, / Matko naše vlídná až k něžnosti, / Matko zdroji všeliké milosti, / Matko plná přesvaté radosti, / ó Maria.

3. Panno svatá, potěš nás v úzkosti, / Matko dobrá, naplň nás radostí, / a až duše z těla se vyprostí, / veď ji k Bohu, do ráje věčnosti, / ó Maria.

Zdrávas Matko vtělené moudrosti, / Matko naše vlídná až k něžnosti, / Matko zdroji všeliké milosti, / Matko plná přesvaté radosti, / ó Maria.


T: Mariánský hymnus – N: J. Olejník