Přeskočit na obsah

898 – Voláme k tobě, svatý Floriáne

Noty k písni číslo 898 – Voláme k tobě, svatý Floriáne

1. Voláme k tobě, svatý Floriáne, / dej, ať svým bližním v nouzi pomáháme, / před zhoubným živlem ohně zachraň nás, / stůj při nás, stůj při nás, oroduj za nás.

2. Tvá přímluva i výheň pekla zháší, / chraň domovy a celou obec naši, / před hrozbou požárů buď bdělá stráž, / stůj při nás, stůj při nás, oroduj za nás.

3. Ať život náš je službou dnem i nocí, / vždy Bohu ke cti bližním ku pomoci, / ať naše víra všemu zlu je hráz, / stůj při nás, stůj při nás, oroduj za nás.


M1 2 3

T: J. Hrdlička 2010 – N: J. Gottwald 2010