Přeskočit na obsah

902 – Chvalme Hospodáře všehomíra

Noty k písni číslo 902 – Chvalme Hospodáře všehomíra

1. Chvalme Hospodáře všehomíra, / jak nám jeho slávu hlásá víra, / ve všech úhlech světa, ve dne v noci, / slavme velké činy jeho moci.

2. Bůh náš vyvýšen je nad národy, / před ním vstávají a mizí rody, / on je věkověčná světů osa, / on je moře, my jen pouhá rosa.

3. Kdo je jako náš Pán na výsosti? / A přec přichází pln slitovnosti; / slabého on z prachu k sobě zvedá, / bezmocnému ublížiti nedá.

4. Bůh Syn v lidského se syna vtělil, / božský život s námi z lásky sdělil. / Díky za tu jeho lásku vzdejme, / která naše hříchy z duše sejme.


M5

T: F. Kašpar 1965 podle žalmu 113 (112) – N: P. Eben 1965