Přeskočit na obsah

906 – Buď Bohu chvála

Noty k písni číslo 906 – Buď Bohu chvála

Vstup
1. Buď Bohu chvála, dík a čest / a pozdravení, / že vzešla nová ratolest / na vinném kmeni! / Z milosrdenství Otcova / jsme údy těla Kristova / a putujeme s ním / za Božím královstvím.

Průvod k bohoslužbě slova
2. Teď k slovu Pravdy, křesťané, / nebuďme hluší, / ať nám Duch Boží zavane / až do dna duší. / Vždyť podle svatých zjevení / jsme z Ducha nově zrození, / v něm Bůh nás všechny zve / do ráje lásky své.

Po promluvě
3. Co mluví Bůh, jsme slyšeli, / jen dejme víru / všech nejlepšímu Příteli / a Králi míru. / Ta slova v srdci chovejme, / svědectví v činech vydejme / těm, které svěřil nám / do péče Pán Bůh sám.

Průvod ke křtitelnici
4. Ó radujte se, andělé, / v radosti naší, / že k duši posud ztemnělé / sám Duch se snáší! / Až ji svým světlem rozjasní, / kmen církve si ji přivlastní, / tu mladou ratolest, / ať plody může nést.

Závěrečná prosba k Panně Marii
5. Maria, Matko milosti, / ty hvězdo stálá, / své dítko Otci z výsosti / jsi v oběť dala. / Buď svatého křtu svědkyní / a bezpečnou ochránkyní / té duše zrozené / z Božího pramene!


M1 2

T: V. Renč 1970 – N: Michna 1653