Přeskočit na obsah

907 – Chvalte Pána, chvalte

Noty k písni číslo 907 – Chvalte Pána, chvalte

1. Chvalte Pána, chvalte Pána, vždyť je dobrotivý, / tvůrčí mocí koná velké divy. / Jeho láska je věčná, nikdy nepřestává.

2. Chvalte Pána, chvalte Pána, stvořil zem i nebe, / tichým hlasem volá mne i tebe. / Jeho láska je věčná, nikdy nepřestává.

3. On je tvůrce, on je tvůrce velehor i moří, / k jeho slávě celý vesmír hoří. / Jeho láska je věčná, nikdy nepřestává.

4. Zná své dítky, zná své dítky v každém pokolení, / vodí pouští k zaslíbené zemi. / Jeho láska je věčná, nikdy nepřestává.

5. V jeho síle, v jeho síle nad zlem vítězíme, / u něj skvělé dědictví nám kyne. / Jeho láska je věčná, nikdy nepřestává.

6. Dá nám jísti, dá nám píti, všechny tvory živí, / chvalte Pána, vždyť je dobrotivý. / Jeho láska je věčná, nikdy nepřestává.


M5

T: J. Hrdlička 1986 podle žalmu 136 (135) – N: P. Eben 1986