Přeskočit na obsah

908 – Chvalte Pána, všichni lidé

Noty k písni číslo 908 – Chvalte Pána, všichni lidé

1. Chvalte Pána, všichni lidé, / velcí, malí zpívejme, / chvalte Pána, všichni lidé, / jeho příchod vítejme.

2. Ty jsi, Pane, přítel dětí, / ty jsi náš a my jsme tví, / jdeme s tebou a ty s námi / do Božího království.

3. Pane, ty máš všechny klíče / ke všem srdcím dětí svých, / kde se šíří tvoje láska, / mizí sváry, zlo a hřích.

4. Ty nám Pane dáváš radost, / dej, ať s námi zůstane, / kdo tě potká a je smutný, / ten ať plakat přestane.

5. Vše, co dýchá, ať ti zpívá, / kdo má sluch, ať naslouchá, / kdo má oči, ať se dívá / na tvá díla úžasná.


M4 5

T: J. Hrdlička 1986 – N: Zd. Mička 1986