Přeskočit na obsah

911 – Otče náš, milý Pane

Noty k písni číslo 911 – Otče náš, milý Pane

1. Otče náš, milý Pane, / dej nám Ducha Svatého, / prosíme, ať se stane, / pro Krista, Syna tvého, / ať nás učí božského / pravdu zákona znáti, / proroctví falešného / pilně se vystříhati.

2. Kriste, jenž si věrným svým / seslal Ducha Svatého, / před věky vyvoleným / od Otce nebeského, / rač i nám této chvíle / téhož Ducha seslati, / abychom tebe mile / mohli v slovu poznati.

3. Ó milý Duchu Svatý, / rač naším hostem býti, / jenž si v darech bohatých, / nemeškej k nám přijíti; / spravuj jazyk k mluvení, / dej dobré naučení, / nachyl uši k slyšení, / zapal srdce k věření.


M2

T~: Kliment Bosák 1. pol. 16. stol. – N: Franus 1505