Přeskočit na obsah

912 – Hospodine, mocný Králi

Noty k písni číslo 912 – Hospodine, mocný Králi

1. Hospodine, mocný Králi, / dej, by plody země zrály, / dopřej polím slunce, vláhy, / žehnej práci, posil snahy, / s knězem lid tvé jméno chválí.

2. Ať tvá láskyplná vláda / Kristův pokoj v srdce vkládá, / ať tvá církev volně vzkvétá / k posvěcení všeho světa, / s knězem lid tě vroucně žádá.

3. Hospodine, když se stmívá, / když se k bouřím připozdívá, / odvrať války, odvrať bídu, / svobodu dej svému lidu, / s knězem lid tvou lásku vzývá.

4. Ty jsi Bůh, jenž pokoj dává, / v odpuštění je tvá sláva, / pomoz hříšným povstat z pádu, / v duších obnov svoji vládu, / s knězem lid ti úctu vzdává.


M1

Tx N~: Šteyer 1683