Přeskočit na obsah

913 – Přísný soudce

Noty k písni číslo 913 – Přísný soudce

1. Přísný soudce všech hříšníků, / Otče věrných služebníků, / z nebe na nás pohlížíš, / co nás tísní, dobře víš. / Bože, vyslyš naše hlasy, / úrodné nám sešli časy, / chléb náš vezdejší nám dej, / v každé práci pomáhej.

2. Toho světa všecko zboží, / jen z tvé milosti se množí, / ty jsi Otec žijících, / vesmír celý v rukou tvých. / Bože, vyslyš naše hlasy, / úrodné nám sešli časy, / chléb náš vezdejší nám dej, / v každé práci pomáhej.

3. Lidé zrno zasévají, / života mu nedodají, / všechno živé stvoření / je nad lidské vědění. / Bože, vyslyš naše hlasy, / úrodné nám sešli časy, / chléb náš vezdejší nám dej, / v každé práci pomáhej.

4. Ty, jenž hory sluncem zlatíš, / i květ polní krásou šatíš, / ty jsi pravá příčina, / z které život počíná. / Bože, vyslyš naše hlasy, / úrodné nám sešli časy, / chléb náš vezdejší nám dej, / v každé práci pomáhej.

5. Žehnej poli, žehnej sadu, / louce, lesu, vinohradu, / aby, sycen z darů tvých, / k tobě tvůj lid mysl zdvih. / Bože, vyslyš naše hlasy, / úrodné nám sešli časy, / chléb náš vezdejší nám dej, / v každé práci pomáhej.

6. Nakonec tě, dobrý Pane, / o tvůj velký dar žádáme, / ať žijem z tvé milosti / v lásce, míru, svornosti. / Bože, vyslyš naše hlasy, / úrodné nám sešli časy, / chléb náš vezdejší nám dej, / v každé práci pomáhej.


Tx N~: Fryčaj 1801