Přeskočit na obsah

918 – Bože všemocný a vlídný

Noty k písni číslo 918 – Bože všemocný a vlídný

Vstup
1. Bože všemocný a vlídný, / přijmi dík za tento den, / za tvé přebývání s lidmi / v posvěceném chrámu svém. / Zde je domov pro každého, / kdo zná v Bohu Otce svého.

Před evangeliem
2. Odvěká a stále nová / zní k nám zvěst, z níž vane Duch. / Dřív, než zazní tvoje slova, / Pane, otevři nám sluch! / Kéž se vzácné zrno ujme, / srdce k setbě připravujme.

Obětní průvod
3. Otesány, obroušeny, / my, tvé živé kameny, / chcem být z tvůrčích Božích dlaní / do tvé stavby vsazeny. / Dej, ať v chrámu církve, Kriste, / pevně držím na svém místě.

4. Slitování žádáš, Pane, / víc než dary k oběti. / Přijmi vše, co jsme a máme, / darem lásky od dětí. / Lámej nás jak kousek chleba, / ber a dávej, kde je třeba.

Přijímání
5. V Božím příbytku je stále / hojnost darů nejlepších, / stůl zve děti velké, malé: / Vezměte a jezte z nich! / V chlebě, víně Ježíš živý / ve všech nás chce konat divy.

6. Vyznáváme, víme, kdo jsi: / Bůh a dobro bezmezné ! / Kdo v tvém domě hledá, prosí, / obdrží a nalezne. / Co jsi slíbil, platí stále, / splň vše na nás ke své chvále.

Závěr
7. Z domu nadějí a jistot, / návratů i odchodů / vracíme se na své místo / šířit smír a obrodu, / dřív, než v jednom lidstva chrámě / všechno ve všem Bůh se stane.


M

T: J. Hrdlička 1986 – N: Zd. Pololáník 1986