Přeskočit na obsah

925 – Při tvé lásce neslýchané

Noty k písni číslo 925 – Při tvé lásce neslýchané

Vstup
1. Při tvé lásce neslýchané, / života i smrti Pane, / vzpomínáme v této chvíli / těch, kdo svět náš opustili.

2. Jen tvé mocné slitování / po skončeném putování / přivede je k rajské bráně, / otevře jim domov Páně.

Před evangeliem
3. Těm, kdo už stín hrobu znají, / ani těm, kdo pro ně lkají, / není slova utěšení / krom v tvém svatém zaslíbení.

Obětní průvod
4. Přijmi, Otče Slitovníku, / za duše svých služebníků / dary chleba, dary vína / v smírnou oběť svého Syna.

5. Od nás místo slz a smutku / přijmi oběť slov a skutků, / jimi doplň, to co v žití / drazí naši dlužili ti.

Přijímání
6. Chlebe duší, zdroji spásy, / před nímž tichnou světa hlasy, / nechť tvé svaté působení / je všem mrtvým k očištění.

7. Cíli, který nepomíjíš, / s těmi,kdo nás předešli již, / dej nám vejít ke své chvále / v společenství dokonalé.

Závěr
8. Na své mrtvé vzpomínáme, / k andělům se utíkáme, / aby na nás jako na ně / svolávali lásku Páně.


M

Tx N: L. Holain 1883