Přeskočit na obsah

926 – Zpívejme píseň naděje

Noty k písni číslo 926 – Zpívejme píseň naděje

1. Zpívejme píseň naděje / bratrům a sestrám plačícím. / Ať se vám srdce nechvěje! / Těší nás Ježíš, Boží Syn.

2. On každou ztrátu mění v zisk, / i propast hrobu prozáří, / on v každé nouzi jde nám vstříc / a vrací úsměv do tváří.

3. Dík, že ti můžem odevzdat / člověka, jehož milujem, / jen ty mu můžeš život dát / a plnost lásky v nebi svém.

4. Ať božská tvoje dobrota / i ve smrti ho občerství, / puklý zvon jeho života / přestaví ve zvon vítězství.

5. Pomoz nám, Pane, ve smrti / říci ti Ano poslední, / jež celý život posvětí / a nikdy více nedozní.


T: redakce 1986 – N: Zd. Pololáník 1986