Přeskočit na obsah

927 – Dej mi, Pane, bdělé srdce

Noty k písni číslo 927 – Dej mi, Pane, bdělé srdce

1. Dej mi, Pane, bdělé srdce, / ať se ti dnes nevzdálím nerozvážným smýšlením. / Dej mi srdce ušlechtilé, / jež by žádný špatný cit nedokázal ponížit.

2. Dej mi, Pane, pevné srdce, / které nikdy nezlomí nesnáze či pohromy. / Dej mi srdce nezávislé, / svobodné a odvážné, povznesené nad vášně.

3. Dej mi rozum, jenž tě hledá, / moudrost, která nalezne život podle vůle tvé. / Dej mi pravou, pevnou víru, / lásku, v níž se přetvořím / a stanu se zcela tvým.


M5

T~: sv. Tomáš Akvinský († 1274) – N: P. Eben 1986