Přeskočit na obsah

929 – Vezmi si, Pane

Noty k písni číslo 929 – Vezmi si, Pane

1. Vezmi si, Pane, všechnu mou svobodu, / paměť i rozum i vůli mou. / Nic nemám, co bych nepřijal od tebe, [: tobě vše vracím s důvěrou. :]

2. Nalož s tím, Pane, zcela dle vůle své, / kéž jen tvou milost a lásku mám. / O to jen prosím, o nic víc nežádám. [: Amen, můj Pane, staň se staň. :]


M5

T~: sv. Ignác z Loyoly († 1546) – N: J. Hrdlička 1986