Přeskočit na obsah

930A – Hospodine, pomiluj ny

Noty k písni číslo 930A – Hospodine, pomiluj ny

Hospodine, pomiluj ny! / Jezu Kriste, pomiluj ny! / Ty, spase všeho mira, / spasiž ny; i uslyš, / Hospodine, hlasy našě! / Daj nám všěm, Hospodine, / žizň a mír v zemi! / Krleš! Krleš! Krleš!


Nejstarší česká duchovní píseň, asi z 10. stol – TN: NUK III D 17 z r. 1397