Přeskočit na obsah

930B – Hospodine, ulituj nás

Noty k písni číslo 930B – Hospodine, ulituj nás

Hospodine, ulituj nás. / Jezu Kriste, ulituj nás. / Spasiteli všeho světa, / spasiž nás i uslyšiž, / Hospodine, hlasy naše! / Dej nám všem, Hospodine, / hojnost, pokoj v naší zemi! / Kyrie, eleison.


TN~: úprava z počátku 19. stol. (J. Filcík: Moravský kalendář 1832)