Přeskočit na obsah

931 – Tam, kde strmí církve skála

Noty k písni číslo 931 – Tam, kde strmí církve skála

1. Tam, kde strmí církve skála, / jak od časů Petra stála, / v přepamátném věčném Římě / všechen svět se spojil v hymně: [: Svatého nám otce, Bože, / v lásce chraň a zachovej. :]

2. Všechny sbory nebešťanů, / proste s námi za ochranu / pro Kněze, jenž k spáse lidí / Petrův koráb moudře řídí: [: Svatého nám otce, Bože, / v lásce chraň a zachovej. :]


T: N. Wiseman († 1865) – N: J. N. Škroup († 1892)