Přeskočit na obsah

983 – Mluv, Pane

Noty k písni číslo 983 – Mluv, Pane

1. Mluv, Pane, neb tvůj lid / tvé slovo očekává, / v něm září pravdy svit / a moudrosti tvé sláva. / Zjev svatou vůli svou, / dej milost potřebnou, / veď nás ty, Bože, sám / k svým rajským výšinám.

2. Ty jasným světlem pláš / tmou obklíčené duši, / ty poznati jí dáš, / co ke kráse jí sluší. / Z nás sejmi slepotu / a zaplaš temnotu, / ať pravdu poznáme / a dle ní jednáme!

3. Co dobré je, co zlé, / nás uč svým slovem znáti / a pomoz duši mdlé / se hříchů varovati. / Dej poznati, co lest, / co blud, co pravda jest, / ať nezabloudíme / a tebe spatříme.


M2

TN: vžitý