Přeskočit na obsah

985 – Kriste náš

Noty k písni číslo 985 – Kriste náš

Kriste náš, včera i dnes / a na věky věků všech, / ty jsi Bůh, Spasitel sám, / vládneš času i dějinám.

Noty k písni číslo 985 – Kriste náš

1. Chválen buď, Pane, že v tento čas / k hostině lásky pozval jsi nás. / Milostí bránu otvíráš, / Cesto, Pravdo, Živote náš! / Amen. Aleluja! (Maranatha!)*

Kriste náš, včera i dnes / a na věky věků všech, / ty jsi Bůh, Spasitel sám, / vládneš času i dějinám.

2. Chválen buď, Pane, jsi Boží Syn, / odpouštíš hříchy, zbavuješ vin, / zjevuješ nám svou vlídnou tvář, / Cesto, Pravdo, Živote náš! / Amen. Aleluja! (Maranatha!)*

Kriste náš, včera i dnes / a na věky věků všech, / ty jsi Bůh, Spasitel sám, / vládneš času i dějinám.

3. Chválen buď, Pane, chudým ses stal, / ve všem krom hříchu podobný nám, / na dřevě kříže trůn svůj máš, / Cesto, Pravdo, Živote náš! / Amen. Aleluja! (Maranatha!)*

Kriste náš, včera i dnes / a na věky věků všech, / ty jsi Bůh, Spasitel sám, / vládneš času i dějinám.

4. Chválen buď, Pane darovaný, / zrozený z lůna čisté Panny, / v betlémském chlévě spočíváš, / Cesto, Pravdo, Živote náš! / Amen. Aleluja! (Maranatha!)*

Kriste náš, včera i dnes / a na věky věků všech, / ty jsi Bůh, Spasitel sám, / vládneš času i dějinám.

5. Chválen buď, Pane všemohoucí, / úhelný kámen ve stavbě jsi, / náš lidský úděl dobře znáš, / Cesto, Pravdo, Živote náš! / Amen. Aleluja! (Maranatha!)*

Kriste náš, včera i dnes / a na věky věků všech, / ty jsi Bůh, Spasitel sám, / vládneš času i dějinám.

6. Chválen buď, Pane, Pastýři náš, / ty, který jménem své ovce znáš, / za jejich spásu život dáš, / Cesto, Pravdo, Živote náš! / Amen. Aleluja! (Maranatha!)*

Kriste náš, včera i dnes / a na věky věků všech, / ty jsi Bůh, Spasitel sám, / vládneš času i dějinám.

7. Chválen buď, Pane, nauč nás nést / do temnot hříchu radostnou zvěst, / proměň je v jas a slávy zář, / Cesto, Pravdo, Živote náš! / Amen. Aleluja! (Maranatha!)*

Kriste náš, včera i dnes / a na věky věků všech, / ty jsi Bůh, Spasitel sám, / vládneš času i dějinám.

8. Chválen buď, Pane, víno a chléb / proměňuješ v své Tělo a Krev / a hladovým je podáváš, / Cesto, Pravdo, Živote náš! / Amen. Aleluja! (Maranatha!)*

Kriste náš, včera i dnes / a na věky věků všech, / ty jsi Bůh, Spasitel sám, / vládneš času i dějinám.

9. Chválen buď, Pane, bez ustání, / uděluj nám své požehnání, / čeho nám třeba, nejlíp znáš, / Cesto, Pravdo, Živote náš! / Amen. Aleluja! (Maranatha!)*

Kriste náš, včera i dnes / a na věky věků všech, / ty jsi Bůh, Spasitel sám, / vládneš času i dějinám.

10. Chválen buď, Pane, naděje práh, / nabízíš sílu, zaháníš strach, / svěřujem ti svůj příští čas, / Cesto, Pravdo, Živote náš! / Amen. Aleluja! (Maranatha!)*

Kriste náš, včera i dnes / a na věky věků všech, / ty jsi Bůh, Spasitel sám, / vládneš času i dějinám.

11. Chválen buď, Pane, od lidí všech, / již s námi jdeš dva tisíce let. / Kéž s námi stále zůstáváš, / Cesto, Pravdo, Živote náš! / Amen. Aleluja! (Maranatha!)*

Kriste náš, včera i dnes / a na věky věků všech, / ty jsi Bůh, Spasitel sám, / vládneš času i dějinám.

12. Chválen buď, Pane, jeden jsi Bůh, / Otec i Syn i přesvatý Duch, / dík, že se k nám v své lásce znáš, / Cesto, Pravdo, Živote náš! / Amen. Aleluja! (Maranatha!)*

Kriste náš, včera i dnes / a na věky věků všech, / ty jsi Bůh, Spasitel sám, / vládneš času i dějinám.

* v době adventní a postní (místo Aleluja)

T: J. F. Frié (20. stol.), překlad J. Hrdlička – N: J. P. Lécot (Francie, 20. stol.)