Přeskočit na obsah

986 – Náš Pane, spáso národů

Noty k písni číslo 986 – Náš Pane, spáso národů

1. Náš Pane, spáso národů / svým Duchem sjednoť Evropu, / tys od Otce byl poslán k nám, / z nás buduješ svůj živý chrám. / S láskou, s důvěrou / svěřujeme se ti, Kriste.

2. Tvé slovo je zvěst pokoje, / v něm Duch nás v jedno spojuje, / jsi s námi, v chlebě, víně skryt, / sytíš a provázíš svůj lid. / S láskou, s důvěrou / svěřujeme se ti, Kriste.

3. Kristova Matko Maria, / jak mocná je tvá přímluva! / Dnes jako kdysi radíš nám: / „Učiňte vše, co řekne vám.“ / S láskou, s důvěrou / svěřujeme se ti, Kriste.


T: A. Schmidt (asi 2003) – N: T. Dolezal (asi 2003)