Přeskočit na obsah

987 – Boha my chceme

Noty k písni číslo 987 – Boha my chceme

1. Boha my chceme, Maria Panno, / slyš Božích dětí prosebný hlas; / z tebe nám dítě spásy je dáno, / sám věčný Bůh se stal jedním z nás. / Ó žehnej, Matko drahá, ty víru naši znáš, [: Boha my chceme, jeho je sláva, / on je náš Tvůrce, on Král je náš. :]

2. Boha my chceme, z nadšené hrudi / voláme, Pane, v svatyni tvé; / kéž tvoje láska v nás lásku vzbudí, / k odvaze vzkřísí křesťany mdlé. / Ó žehnej, Matko drahá, ty víru naši znáš, [: Boha my chceme, jeho je sláva, / on je náš Tvůrce, on Král je náš. :]

3. Boha my chceme ctít v jeho díle, / ve všem, co štědře rozdává nám, / úmysly jeho srdce s ním sdílet, / z kamenů živých postavit chrám. / Ó žehnej, Matko drahá, ty víru naši znáš, [: Boha my chceme, jeho je sláva, / on je náš Tvůrce, on Král je náš. :]


Tx: P. F. X. Moreau (Francie, český text 1938) – N~: Francie 19. stol.