Přeskočit na obsah

988 – Vezmi, Pane, život můj

Noty k písni číslo 988 – Vezmi, Pane, život můj

1. Vezmi, Pane, život můj, / k své jej službě zasvěcuj; / moje dny, můj každý dech / slávu svou vždy hlásat nech.

2. Vezmi ruce, uč mne sám, / co a jak kdy konat mám; / vezmi také nohy mé, / ať jsou hbité v službě tvé!

3. Vezmi hlas, ať velebí / tebe, Boha na nebi; / vezmi rty, bych hlásal všem, / u tebe jak šťasten jsem!

4. Vezmi lásky mé si květ, / vezmi, co je tvého, zpět; / vezmi tělo, duši sám, / kéž ti všechno cele dám.


T~: 18. stol. – N: W. A. Mozart