Přeskočit na obsah

989 – Můj kříži

Noty k písni číslo 989 – Můj kříži

1. [: Můj kříži! :] Všude tě s sebou mám, / ty jsi mi nade vše! [: Můj kříži! :] Padám-li, zvedáš mne, / když pláču, těšíš mne.

2. [: Můj kříži! :] Trpím-li, hojíš mne, / volám-li, odpovíš. [: Můj kříži! :] Jak slunce zářivé / svítíš a hřeješ mne.

3. [: Můj kříži! :] Živoucí pokrme, / kráso, jež okouzlí! [: Můj kříži! :] Potěš mne v samotě, / buď útočiště mé.

4. [: Můj kříži! :] V práci mne podpírej, / svou ochranu mi dej. [: Můj kříži! :] Ve chvíli poslední / mě k Pánu pozvedni.


T~: A. C. Stojan 2010 – N: F. Macek 2010