Přeskočit na obsah

782 – Kdo jí mé tělo a pije mou krev

Noty k písni číslo 782 – Kdo jí mé tělo a pije mou krev

Kdo jí mé tělo / a pije mou krev, / má život věčný, má život věčný, má život věčný / a já ho vzkřísím, a já ho vzkřísím, a já ho vzkřísím v poslední den, / a já ho vzkřísím, a já ho vzkřísím, a já ho vzkřísím v poslední den. / Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, / nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev / nebudete mít / nebudete mít / nebudete mít v sobě život. / Kdo jí mé tělo / a pije mou krev, / má život věčný, má život věčný / a já ho vzkřísím, a já ho vzkřísím, a já ho vzkřísím v poslední den, / a já ho vzkřísím, a já ho vzkřísím, a já ho vzkřísím v poslední den.


T: podle sv. Jana – N: Zd. Pololáník 2002