Přeskočit na obsah

881 – Ó Maria přemilostná

Noty k písni číslo 881 – Ó Maria přemilostná

1. Ó Maria přemilostná, / hvězdo nebes výsosti, / shlédni na nás, dítky svoje, / Matko plná milosti! [: Otevř spásy věčné zdroj, / v lásce své se s námi spoj! :]

2. Tobě sloužit, tebe chválit, / tebe ctíti v každý čas / chceme v lásce ustavičné, / přijmi za své dítky nás! [: A když hrozí světa boj, / otevř nám své lásky zdroj! :]

3. K tobě srdce naše touží / s oddaností dětinnou, / bdi nad všemi náklonnostmi, / dej, ať duše nezhynou! [: Rány hříchů našich zhoj, / Boží lásky otevř zdroj! :]

4. Buď i stálou v boji stráží, / přispěj naší slabosti, / a když vůle ochabuje, / napomínej k stálosti! [: Prapor tvůj je mocná zbroj, / pod ním řady naše spoj! :]

5. Hlavu hada potřela jsi, / tebe slávy zdobí jas, / kdo je v bouři světa zmítán, / k němu zní tvé lásky hlas: [: Jen se, dítě, upokoj, / vzhůru ke mně ruce spoj! :]

6. Matko Páně, zbuduj sobě / mezi námi stánek svůj, / květy rajské víry, lásky / v srdci našem vypěstuj! [: A kde lásky Boží zdroj, / tam se s námi věčně spoj! :]


M1 2 3

N: Hlucháň 1955