Přeskočit na obsah

884 – Zdráva buď, Maria

Noty k písni číslo 884 – Zdráva buď, Maria

1. Zdráva buď, / Maria, / zdráva buď, Královno a Matko naše! / Zdráva buď, / Maria, / zdráva buď, Maria. / Tebe národové všichni blahoslaví / a v důvěře se k tobě obracejí, / tebe dnes všechen národ přijímá / a vděčně tebe, Madono Fatimská, vítá. [: Salve Regina, / salve Regina, / ora pro nobis, Maria. :]

2. Ty jsi zde, / Maria, / ty jsi zde, vítězná, pokorná Matko, / ty jsi zde, / Maria, / ty jsi zde, Maria. / Tobě právem patří všechna pokolení / a po staletí tebe opěvují, / tobě též všechen národ náleží, / a srdce tvoje, Madono Fatimská, vzývá. [: Salve Regina, / salve Regina, / ora pro nobis, Maria. :]

3. Růženec tvůj, / Maria, / růženec církve, pomocnice mocná! / Růženec tvůj, / Maria, / růženec tvůj, Maria, / v rukou tvoje věrné děti stále mají / a modlitbou svou tebe uctívají, / na tvůj hlas / všechen národ odpoví, / že zasvěcen je, Královno vítězná, tobě. [: Salve Regina, / salve Regina, / ora pro nobis, Maria. :]


T: P. Dokládal 2003 – N: Zd. Pololáník 2003