Přeskočit na obsah

892 – Svatý otče Klemente

Noty k písni číslo 892 – Svatý otče Klemente

Vstup
1. Svatý otče Klemente, / s tebou nyní půjdeme, / doprovoď nás do chrámu, / oběť svatou začneme. / Prosíme dnes / o tvou přímluvu, / ochraň církev, ochraň kněze, naši svobodu. / Svatý biskupe Klemente, oroduj za nás!

Před evangeliem
2. Aleluja, / aleluja. / Slovo Boží hlásal jsi, / v něm je naše spasení. / Na úsvitu dějin křesťanských / Kristův kříž byl tvojí cesty jasným znamením. / Svatý biskupe Klemente, oroduj za nás!

Obětní průvod
3. Všemohoucí, Otče náš, / přicházíme k tobě zas. / Vzpomínáme papeže, / dary přijmi teď od nás. / Apoštolé učili ho žít, / mučednictvím svědčit Krista, následníkem být. / Svatý biskupe Klemente, oroduj za nás!

Přijímání
4. Tys ho, Pane, povolal, / cestu jeho posvětil. / Pravou cestou za tebou, / dal se, tys ho oslavil. / On pohrdnul slávou Říma jít, / radost pravou vybral sobě, lásku tvoji mít. / Svatý biskupe Klemente, oroduj za nás!

5. Cesta Boží nebude / nikdy lehká ni snadná / jako slova ďáblova / hladká, ale vždy zrádná. / Pokušení světa odolá / ten, kdo věrně Kristův příkaz lásky vykoná. / Svatý biskupe Klemente, oroduj za nás!

Závěr
6. Vypros pro nás, Klemente, / požehnání Kristovo, / aby duše sílila, stačí jeho jen slovo. / Všemohoucí, Deo gratias. / Vyprosme si požehnání, Deo gratias. / Svatý biskupe Klemente, oroduj za nás!


M

T: M. Navrátilová 2003 – N: J. Strejc 2003