Přeskočit na obsah

893 – Biskup Vojtěch na nebesa vzhlíží

Noty k písni číslo 893 – Biskup Vojtěch na nebesa vzhlíží

1. Biskup Vojtěch na nebesa vzhlíží / z bídy země ve své tísni, v kříži. / Bože, vyslyš úpěnlivou prosbu: / odvrať neklid, zlou nepřátel hrozbu. / Náš milý svatý Vojtěchu, / dej nám stále ve tvých stopách jít, / s tvojí silou dej nám věřit, doufat, umírat a žít.

2. Bože, vysvoboď mou duši s tělem / ze strachu před hrozným nepřítelem, / krutou pachatelů nepravostí / ochraňuj mě svojí velikostí. / Náš milý svatý Vojtěchu, / dej nám stále ve tvých stopách jít, / s tvojí silou dej nám věřit, doufat, umírat a žít.

3. Hospodine, pomiluj ny, znával. / Českou řečí chválu Bohu vzdával. / Z bludů zvedal národ k pravdě Boží, / po tisíc let nás co patron střeží. / Náš milý svatý Vojtěchu, / dej nám stále ve tvých stopách jít, / s tvojí silou dej nám věřit, doufat, umírat a žít.

4. Přimlouvej se, patrone náš milý, / ať v nás víra v Krista stále sílí. / Ať nás vede cestou ke spasení, / v národě už více zlého není. / Náš milý svatý Vojtěchu, / dej nám stále ve tvých stopách jít, / s tvojí silou dej nám věřit, doufat, umírat a žít.

5. Jezu Kriste, děkujeme tobě / za Vojtěcha právě v této době. / Věříme, že přimlouvá se stále, / by náš národ žil dál k Boží chvále. / Náš milý svatý Vojtěchu, / dej nám stále ve tvých stopách jít, / s tvojí silou dej nám věřit, doufat, umírat a žít.


M1 2 3

T: M. Jirásková 1997 – N: J. Strejc 1997