Přeskočit na obsah

894 – Anežko naše, rozněť lásku vroucí

Noty k písni číslo 894 – Anežko naše, rozněť lásku vroucí

Vstup
1. Anežko naše, rozněť lásku vroucí, / kterou tak hořel andělský tvůj duch. / Srdce ať vznítí oheň její žhnoucí, / zasvítí světlem ráje český luh. / Anežko svatá, národu daná, / oroduj za nás v každém čase zlém. / Přimluv se za nás u trůnu Pána, / národ svůj chraň a rodnou českou zem.

Před evangeliem
2. Poslouchat chceme všechna Boží slova, / moudrost a pravdu, Ducha velký div. / Do srdcí sbírat lásku budem znova, / dokud z nás někdo v zemi bude živ. / Anežko svatá, národu daná, / oroduj za nás v každém čase zlém. / Přimluv se za nás u trůnu Pána, / národ svůj chraň a rodnou českou zem.

Obětní průvod
3. Oběť svou nesem, Bože náš a Pane, / v pohnutých dobách časů našich teď. / Prosíme tebe, ať se milou stane, / darem ji vezmi, do nebe ji veď. / Anežko svatá, národu daná, / oroduj za nás v každém čase zlém. / Přimluv se za nás u trůnu Pána, / národ svůj chraň a rodnou českou zem.

Přijímání
4. Před tebou, Bože, k hostině se blížím, / chci ti říct všechno, lituji svých vin. / Vezmi mé srdce, v bázni k tobě vzhlížím, / kéž není za mnou hřích můj jako stín. / Anežko svatá, národu daná, / oroduj za nás v každém čase zlém. / Přimluv se za nás u trůnu Pána, / národ svůj chraň a rodnou českou zem.

5. Prosíme, Bože, za radosti duše, / pomoz nám vésti s pokušením boj. / Uděl nám milost, zahlaď chyby naše, / s Anežkou svatou v srdci svém nás spoj. / Anežko svatá, národu daná, / oroduj za nás v každém čase zlém. / Přimluv se za nás u trůnu Pána, / národ svůj chraň a rodnou českou zem.

Závěr
6. V mateřské lásce vineš národ k sobě, / rozbroje tiší milostný tvůj hlas. / Moudrostí svítíš vlasti v těžké době / jako v den chmurný slunka zlatý jas. / Anežko svatá, národu daná, / oroduj za nás v každém čase zlém. / Přimluv se za nás u trůnu Pána, / národ svůj chraň a rodnou českou zem.


M

T: V. Hornof 1937 – N: O. A. Tichý 1937 – J. Strejc 2004