Přeskočit na obsah

991 – Kde domov můj

Noty k písni číslo 991 – Kde domov můj

Kde domov můj, kde domov můj? / Voda hučí po lučinách, / bory šumí po skalinách, / v sadě skví se jara květ, / zemský ráj to na pohled. / A to je ta krásná země, [: země česká, domov můj. :]

2. Kde domov můj, kde domov můj? / V kraji znáš-li Bohu milém / duše útlé v těle čilém, / mysl jasnou, vznik a zdar, / a tu sílu vzdoru zmar! / To je Čechů slavné plémě, [: mezi Čechy domov můj! :]


T: J. K. Tyl 1834 – N: J. F. Škroup 1834